Under påskveckan äter vi runt 50 miljoner ägg i Sverige. Hisnande siffror förstås, och det finns ingen anledning att hålla igen, så länge värphönsen får en dräglig tillvaro. Ägg är både gott och nyttigt. Men vad har då detta med gravfältet i Bådstorp att göra?

När arkeologerna undersökte en del av gravfältet 1959 noterade de i sin rapport att fina rundade stenar fanns här och var i vissa gravar. Detta gjorde oss nyfikna, inför grävningen 2019 bestämde vi att systematiskt samla ihop och dokumentera liknande stenar.

En av de största äggformade stenarna var placerad mellan två gravar. Foto Arkeologerna.

Och det gav resultat. Totalt har vi hittat nästa 70 rundade stenar, varav ungefär hälften är tydligt formade som ägg. Storleksmässigt finns en ganska stor variation, från stenar som är några centimeter stora, till sådana som mäter nästan en halvmeter. Det är också tydligt att de äggformade stenarna alltid låg på speciella platser i gravarna. Ibland låg de till exempel direkt på brandlagren, ibland på väl synliga platser bland stenarna i gravöverbyggnaderna. Stenarna verkar således ha deponerats medvetet i gravarna. Men varför?

 Vissa äggformade stenar låg prydligt högst upp på gravarnas brandlager. Foto Arkeologerna.

 Äggformade, klotformade eller andra rundade stenar med avvikande utformning är inte så ovanliga i gravar från yngre järnålder. De antas ha haft en symbolisk innebörd, även om tolkningarna kan skilja sig åt. Det har diskuterats att de hör till begravningsritualer, kristen tro eller schamanism.

Riktiga ägg i form av bevarade skal har även påträffats i ett tiotal gravar från vikingatid i Uppland och på Gotland. I dessa fall har de tolkats som förkristna symboler för fruktbarhet, återfödelse och transformation. De välkända äggen av glaserad keramik från Sigtuna kan också nämnas i detta sammanhang. Dessa föremål från vikingatid-tidig medeltid var importerade från Kiev och ingick i den ortodoxa ryska kyrkans fromhetsliv, som en symbol för uppståndelsen.

Några av de mindre stenäggen. Foto Arkeologerna.

Hur vi så småningom tolkar stenäggen från Bådstorp får vi berätta mer om i ett annat blogginlägg. I väntan på det önskar vi alla en riktigt Glad Påsk!

Litteraturtips:

Anna Jelicic. 2017. En hårdkokt historia. En studie av äggskalfynd från vikingatida gravkontext med särskilt fokus på Uppland och Gotland. Uppsala universitet.

Gunnar Andersson. 2019. Om ägg, hår och händelser i Skopintull. I: Tidens landskap. En vänbok till Anders Andrén. Lund.

Sten Tesch. 1996. Äntligen hemma. Offergåvor och husplattformar vid Mälarens strand. I: Vikingars guld ur Mälarens djup. Tio artiklar med anledning av en utställning. Sigtuna.

Torbjörn Holback. 2019. Stenar och kosmologi – ett rituellt komplex vid Vettsta. Arkeologerna, rapport 2019:97.