I en av gravarna vi undersökte i höstas begravdes en äldre kvinna på ett mycket speciellt och lite märkligt sätt. Kvartärgeologen Jens Heimdahl berättar mer om de örter och växter som hittades i gravarna men även om rester av bröd…

Ett stort gravfält från vikingatid med över 150 gravar har grävts ut i Bådstorp utanför Norrköping. Undersökningen var den största ifjol i sitt slag i Östergötland. Vi bjuder på ytterligare en film härifrån!

Medverkande: Jens Heimdahl, kvartärgeolog

Musik: Heavy Interlude av Kevin MacLeod licensieras Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)
Källa: https://incompetech.com/music/