På grund av arbetsmiljön, med byggtrafik alldeles inpå oss, fick vi inte visa gravfältet för allmänheten under tiden vi arbetade i fält. Att bjuda in besökare till våra stora undersökningar är annars något vi försöker göra för att kunna visa hur vi arbetar och för att berätta om platsens fornlämningar. Som en del i dokumentationen av gravarna har vi 3D-fotograferat flera av de undersökta gravarna. Metoden kallas också fotogrammetri. Med hjälp av 3D-modeller kan vi även visa delar av gravfältet i efterhand för de som är intresserade.

En arkeolog håller kameran högt över en gravhög
Här fotograferas en av gravhögarna.

För att få fram en 3D-modell krävs en mängd foton ovanifrån och från olika vinklar. I Bådstorp innebar det att fotografen gick runt graven och fotograferade den med kameran från olika nivåer. Först fotas graven uppifrån, sedan fotas den från ansiktshöjd och slutligen fotas den med kameran i höfthöjd och från olika vinklar. Därefter fördes bildfilerna in i ett program som skapade själva 3D-modellen.

Vi har precis blivit klara med en 3D-modell över tre stensättningar. En av dem var rund, vilket var den vanligaste formen på gravarna, men modellen visar även två tresidiga stensättningar, de enda av det slaget på gravfältet.

Tisdagen den 18/2 är vi på Visualiseringscenter i Norrköping där vi håller en digital visning av gravfältet och bland annat berättar om vårt arbete med 3D-modeller. Välkomna!