Vingben (carpometacarpus) av påfågel från kvarteret Sankt Mikael i Lund i jämförelse med nutida material från Zoologisk museum i Köpenhamn. Benet har 14C-daterats till 1400-talet och är det första belägget av denna praktfulla fågel i Sverige, eller egentligen i Danmark, eftersom Skåne under denna tid tillhörde danskarna. Bortsett från ett unikt fynd av påfågel från Gokstadsskeppet i Norge så är det inte förrän i lager från 1600-talet som vi har benfynd av påfågel i Skandinavien.