Vingben från havssula. Benen kommer från kvarteret St Mikael i Lund. Havssula är en havsfågel som inte direkt förknippas med Lund men intressant nog finns det fynd av denna fågel från flera olika järnåldersboplatser i Skåne.  Idag kan havssula framför allt skådas vid kusten i samband med blåsigt väder. Kanske var det mer blåsigt förr i Skåne eller så häckade havssula på fler närliggande lokaler som på Kullen?

Idag ligger de närmaste häckningskolonierna vid klippstup i Norge.