Vingben (carpometacarpus) av tamhöna från gropsystem i Flackarp utanför Lund. Förmodad datering till äldre järnålder cirka 550 f.Kr.– 375 e.Kr.) och alltså ett av de äldsta fynd av tamhöna som har gjorts i Sverige. För att få en absolut datering har benet skickats på C14-datering. Det betyder att benet kommer att förstöras, men tack vare vår it-arkeolog Julius Lundin och teknikens under har vi nu en 3D-kopia i plast. Kan ni gissa vilken på bilden?