2016

Rapport 2016:56. Arkeologisk undersökning 2015, Arkeologisk kontroll 2015–2016. Skåne, Staffanstorps kommun, Uppåkra socken, Hjärup 21:38 fornlämning Uppåkra 26:1.
Författare: Katalin Schmidt Sabo med bidrag Torbjörn Brorsson, Per Lagerås Ola Magnell och Bengt Söderberg

I södra delen av Hjärups äldre bytomt (fornlämning Uppåkra 26:1), del av fastighet Hjärup 21:38, genomfördes under maj 2015 en arkeologisk undersökning. Undersökningsområdet gränsade till platsen för den historiskt kända gården nr 1 i Hjärups by, som dock inte skulle undersökas utan bevaras som ett fornlämningsområde. Vid undersökningen påträffades 448 anläggningar och 335 fynd. Lämningarna kunde utifrån spåren efter 10 byggnader (åtta stolpbyggda hus och två grophus) delas in i fyra faser: fas 1: 450–600 e.Kr., fas 2: 850–1050 e.Kr., fas 3: 1050–1200 e.Kr. samt fas 4: 1250–1800 e.Kr.