2017

Rapport 2017:98. Arkeologisk utredning steg 1. Skåne län, Skåne, Trelleborgs kommun, Trelleborg, Västra Vemmerlöv, Gylle, Kyrkoköpinge och Dalköpinge socknar.
Magnus Andersson med bidrag av Mats Anglert