Trelleborg

Uppdrag

Hyddor, långhus och gravar i Skåne

I slutet av augusti drar en av de största arkeologiska utgrävningarna i Skåne på många år igång i Dalköpinge i Trelleborg. Lämningar från stenålder, bronsålder och järnålder ska undersökas.

Uppdrag

Vad döljer sig i marken i Dalköpinge?

Spår efter tolv hus som är cirka 2000 år gamla men även gravar har hittats i Dalköpinge utanför Trelleborg. Under hösten undersöker arkeologerna området närmare.

Publikation

Två förhistoriska boplatser

Rapport 2019:42. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Planerad elkabel i västra och norra utkanten av Trelleborg

Rapport 2018:41. Arkeologisk utredning steg 2, 2018. Skåne, Magnus Andersson

Publikation

Terminalen 1

Rapport 2017:155. Arkeologisk utredning steg 2, 2017, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Ny ringväg i Trelleborg

Rapport 2017:98. Arkeologisk utredning steg 1, Skåne. Magnus Andersson med bidrag av Mats Anglert