Trelleborg

Publikation

Två förhistoriska boplatser

Rapport 2019:42. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Planerad elkabel

Rapport 2018:41. Arkeologisk utredning steg 2, 2018. Skåne, Magnus Andersson

Publikation

Terminalen 1

Rapport 2017:155. Arkeologisk utredning steg 2, 2017, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Ny ringväg i Trelleborg

Rapport 2017:98. Arkeologisk utredning steg 1, Skåne. Magnus Andersson med bidrag av Mats Anglert