2015

Rapport 2015:82. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Bohuslän, Göteborgs kommun, Säve socken, Kärra 18:3, Säve 353 och 354
Bengt Westergaard

Under en vecka i april gjordes en förundersökning av fornlämning Säve 353 på Hisingen i Göteborg. Undersökningen resulterade bland annat i en förmodad väggränna till ett förhistoriskt hus.