Säve

Publikation

Säve 353 och 354

Rapport 2015:82. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Bengt Westergaard

Nyhet 2017.08.25

Stenåldersboplatser i Säve

Flera spännande stenåldersboplatser undersöks just nu på Hisingen i Göteborg.

Uppdrag

Tre stenåldersboplatser i Säve

Flera stenåldersboplatser undersöktes hösten 2017 i Säve i Göteborg. För 6 000 år sedan bodde människor i ett sjudande skärgårdslandskap.