2018

Rapport 2018:97. Arkeologisk utredning. Västra Götalands län, Västergötland, Bollebygds kommun, Bollebygds socken, Prästgärdet 1:1 med flera, Bollebygd 372 och Bollebygd 142:1
Andreas Skredsvik och Christina Rosén

Under våren 2018 utfördes en arkeologisk utredning på fastigheterna Prästgärdet 1:1 med flera i Bollebygds socken, Bollebygds kommun. Vid ­utredningen påträffades förhistoriska boplatslämningar bestående av bland annat härdar, stolphål och fossil åkermark.