fossil åker

Publikation

Kungsbro vid Motala ström

Arkeologisk förundersökning Östergötland Arwo Pajusi

Publikation

Viggestorp

Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Östergötland. Ann Westermark och Alf Ericsson

Publikation

Röjningsrösen och boplatslämningar

Arkeologisk förundersökning, Skåne Alf Ericsson och Maria Petersson

Publikation

Hulje

Arkeologisk utredning och förundersökning, Östergötland. Marita Sjölin med bidrag av Maria Petersson och Peter Zetterlund

Publikation

Kompletterande utredning inom tre områden inför omdragning av väg E22 förbi Gladhammar

Rapport 2022:116 Arkeologisk utredning, etapp 1, Småland. Alf Ericsson

Blogginlägg 2022.02.14

Torpet Ekelund i Hanaskog – del 2

Följ med till Hanaskog och torpet Ekelund. I två filmer berättar vi om den spännande undersökningen av ett torp från 1800-talet och av fossil åkermark.

Publikation

Fossil åker och en gårdstomt

Rapport 2022:6 Arkeologisk utredning, Västergötland. Christina Rosén

Uppdrag

En kvarn, lägenhetsbebyggelse och fossil åker

Väg 19 norr om Kristianstad är ett kommunikationsstråk med gamla anor. Längs vägen ska vi nu undersöka lämningar efter lägenhetsbebyggelse,...

Publikation

Bjärsgård – röjningsrösen och fossil åkermark

Rapport 2021:29 Arkeologisk förundersökning, Skåne. Alf Ericsson och Maria Petersson

Blogginlägg 2021.02.16

Tretusen år i Trollhättan – om ett mycket gammalt landskap

I den norra delen av Trollhättan, inklämt mellan ett bostadsområde och ett stort industriområde finns en liten rest kvar av ett mycket gammalt landskap med en intressant historia.

Publikation

Fossila odlingsspår och gravar

Rapport 2020:82. Arkeologisk utredning och förundersökning, Västergötland. Pär Connelid och Gisela Ängeby

Publikation

Fossila åkrar, röjningsrösen och ett torp

Rapport 2020:115. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Västergötland. Jessica Andersson med bidrag av Christina Rosén