fossil åker

Publikation

Fossil åker – parcellsystem i Brunnsbergsskogen

Rapport 2015:110. Arkeologisk utredning, Halland. Jessica Andersson

Publikation

Väg 25 Österleden

Rapport 2016:19. Arkeologisk utredning steg 1, Småland. Nathalie Hyll m. fl.

Publikation

Väg 23 mellan Älmhult och Ljungstorp

Rapport 2017:83. Arkeologisk utredning, steg 1, Småland. Anne Carlie