2015

Rapport 2015:110. Arkeologisk utredning. Hallands län, Varbergs kommun, Varberg socken, Getakärr 2:21.

Jessica Andersson

Arkeologerna har med anledning av Varbergs kommuns pågående detaljplanearbete i stadsdelen Brunnsberg genomfört en utredning inom Getakärr 2:21. Vid utredningen dokumenterades en fossil åker med ett parcellsystem bestående av fem välvda parceller, avgränsade av flacka diken.