Spåren av de forntida bönderna finns kvar i landskapet. I september 2017 undersökte vi flera platser utanför Alvesta med fossil åkermark och något som kan vara gravar.

Ett tjugotal röjningsrösen finns inne på lokal 2 som berörs av den arkeologiska förundersökningen. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Den 13 september drar vi igång med en arkeologisk förundersökning utanför Alvesta. Under cirka fyra veckors tid kommer vi att gräva på fem lokaler, varav fyra med fossil åkermark (lokal 1, 2, 4 och 8) och en lokal med förmodade gravar (lokal 3).

Det är Trafikverket som planerar att bygga om en cirka fyra kilometer lång sträcka på väg 25 mellan Sjöatorp och Forsa, den sista sträckan mellan Växjö och Ljungby som inte är mötesseparerad.

Tidigare undersökningar av röjningsröseområden i Kronobergs län har framför allt gjorts i Växjötrakten vid Helgasjön och vid Hamneda i Lagandalen, medan undersökningar i andra delar av länet varit sparsamma.

Platsen vi nu ska undersöka i Alvesta erbjuder med sitt geografiska läge mellan Helgasjön och Lagandalen, en bra grund för ny kunskapsuppbyggnad. Det vi framför allt hoppas få svar på är under vilka tidsskeden fornåkrarna anlades och brukades samt om det finns spår efter bosättningar inom röjningsröseområdena.

Vid två av platserna finns även bevarade gravar, i form av hällkistor, rösen och stensättningar från yngre stenålder, bronsålder och äldre järnålder. Det finns mot denna bakgrund goda möjligheter att även påträffa bevarade gravar inom undersökningsområdet.

Den arkeologiska förundersökningen pågår in i oktober.
För mer info besök gärna Trafikverkets hemsida.

Läs mer om resultaten i rapporten