Nu drar vi igång med en arkeologisk förundersökning strax utanför Alvesta i Småland. Under cirka fyra veckors tid kommer vi att gräva på fem platser, varav fyra med fossil åkermark (lokal 1, 2, 4 och 8) och en plats med förmodade gravar (lokal 3). Det är Trafikverket som planerar att bygga om en fyra kilometer lång sträcka på väg 25 mellan Sjöatorp och Forsa. Det är den sista sträckan mellan Växjö och Ljungby som inte är mötesseparerad.

Tidigare undersökningar av röjningsröseområden i Kronobergs län har framför allt utförts i Växjötrakten vid Helgasjön och vid Hamneda i Lagandalen, medan undersökningar i andra delar av länet varit sparsamma.

Många av röjningsrösena inom den fossila åkermarken på lokal 1 är nästan helt övervuxna av mossa och gräs. Foto: Anne Carlie.

De nu aktuella undersökningarna vid Alvesta erbjuder med sitt geografiska läge mellan Helgasjön och Lagandalen, en bra grund för ny kunskapsuppbyggnad. Det vi framför allt hoppas få svar på är under vilka tidsskeden fornåkrarna anlades och brukades samt om det finns spår efter bosättningar inom röjningsröseområdena. Vid två av platserna (lokal 1 och 3) finns även gravar, i form av hällkistor, rösen och stensättningar från yngre stenålder, bronsålder och äldre järnålder. Det finns mot denna bakgrund goda möjligheter att även påträffa bevarade gravar inom undersökningsområdet.

Den arkeologiska förundersökningen beräknas pågå fram till den 11 oktober.