Spåren av de forntida bönderna finns kvar i landskapet. I september undersöks ett område utanför Alvesta med fossil åkermark och en plats med förmodade gravar.

Läs mer om projektet på uppdragssidan.