Sjöatorp

Publikation

Väg 25 Sjöatorp-Forsa

Rapport 2015:65. Arkeologisk utredning steg 1, 2015. Kennet Stark

Uppdrag

Fossil åker och gravar i Alvesta

Spåren av de forntida bönderna finns kvar i landskapet. I september undersöker vi flera platser utanför Alvesta med fossil åkermark och gravar.