2022

Rapport 2022:116
Arkeologisk utredning, etapp 1
Kalmar län, Småland, Västerviks kommun, Gladhammars socken, Gladhammar 7:1 m fl. L1958:2630, L1958:2989, L1958:3020, L2022:8839.
Alf Ericsson