2022

Rapport 2022:6
Arkeologisk utredning
Västra Götalands län, Västergötland, Tranemo kommun, Tranemo socken, Gudarp 39:1
Christina Rosén

I november 2021 gjorde Arkeologerna, Statens historiska museer en arkeologisk utredning inom fastigheten Gudarp 39:1, Tranemo kommun, på platsen för gården Ljungsnäs. Fyra nya lämningar påträffades: fossil åker nära dagens åkermark, ett litet område med röjningsrösen, en backstuga från sent 1800-tal och den äldre tomten till Ljungsnäs, som tidigare låg längre ned mot Ljungsnäsa sjö