2016

Rapport 2016:49. Arkeologisk undersökning 2015. Kronobergs län, Smålande, Ljungby kommun, Lidhult socken, Bavraböke 1:7, fornlämning Lidhult 133:1.

Bo Friman

Trafikverket planerar att genomföra förbättringsarbeten i form av breddning och förstärkningsåtgärder av väg 536 mellan Lidhult och Glamshult i Lidhult socken, Ljungby kommun, Kronobergs län. Arkeologerna genomförde en arkeologisk undersökning våren 2015.

Vid undersökningen påträffades rester efter en boplats med fortsättning väster om under vägen och i sluttningen öster ut, ner mot sjön Knutstnabben. Under den övre matjorden fanns ett äldre matjordslager innehållande kolbitar. Lagret tolkades som en äldre åker som dateras till ca 1000 e. Kr. Under lagret påträffades stolphål, gropar och en härd. Anläggningarna tolkades som en del av en boplats från romersk järnålder (Kr.f.–400 e.Kr.).