romersk järnålder

Publikation

Aktivitetsytor, gravar och torp

Rapport 2018:110. Arkeologisk undersökning, Uppland. Katarina Appelgren, Magnus Lindberg och Maria Lingström

Publikation

Drivkrafter och allianser i Fyrislund

Rapport 2018:86. Arkeologisk undersökning, Uppland. Fredrik Larsson, Maria Lingström och Marita Sjölin m.fl.

Publikation

Björnkvinnans granne

Rapport 2014:147. Arkeologisk undersökning, Bohuslän. Marianne Lönn och Gundela Lindman

Publikation

Ljungby – väg 536

Rapport 2016:49. Arkeologisk undersökning, Småland. Bo Friman

Publikation

Nyby – att bryta ny bygd

Rapport 2016:90. Arkeologisk undersökning, Uppland. Fredrik Larsson m. fl.

Publikation

Järnåldersgårdar i Stavby

Rapport 2016:86. Arkeologisk undersökning, Uppland. Magnus Lindberg m.fl.

Publikation

Gravfältet vid Gärstad

Rapport 2017:15. Annika Helander. Arkeologisk undersökning, Östergötland.

Blogginlägg 2017.07.06

Märklig händelse i Valla

Ett unikt fynd av en sölja med människoansikte hittades i en grav och förbluffade arkeologerna...