2015

UV Rapport 2014:147. Arkeologisk undersökning. Undersökning av en grav från romersk järnålder. Västra Götalands län, Bohuslän, Strömstad kommun, Skee socken, Bastekärr 1:8, Skee 1597:2.
Marianne Lönn och Gundela Lindman

Två ensamliggande gravar undersöktes i Skee i norra Bohuslän år 2007 respektive 2013. De var båda från romersk järnålder och låg åttio meter ifrån varandra invid en dåtida fjordstrand. Båda innehöll brända ben från vad som tolkats som kvinnor. Den ena hade fått med sig en ornerad benkam som gravgåva och den andra hade begravts med en björnfäll och ett spannformat kärl. Det är inte osannolikt att de två kvinnorna levt samtidigt.