2017

Rapport 2017:159 Arkeologisk förundersökning 2017. Kalmar län, Småland, Kalmar kommun, Kalmar socken, Kalmarsundsparken 2:7, fornlämning Kalmar 94
Stefan Larsson med bidrag av Caroline Ahlström Arcini och Hanna Menander

I juli 2017 undersöktes en grav i Kalmarsundsparken. Det rör sig om kvarlevorna av en man som stupade i striderna 1611 i samband med att danska trupper belägrade staden och slottet.