2018

Rapport 2018:66. Arkeologisk utredning, etapp 1. Kalmar län, Småland, Västerviks kommun, Gladhammars socken, Gladhammar 7:1 m.fl.
RAÄ-nr Gladhammar 27:1, 28:1-2, 245:1, 276:1, 284:1 och 292
Alf Ericsson