2019

Rapport 2019:137. Arkeologisk undersökning. Kalmar län, Småland, Kalmar stad och Kalmar kommun, Rådmannen 1, L1958:9303
Hanna Menander och Magnus Stibeus