2022

Rapport 2022:131
Arkeologisk förundersökning
Kalmar län, Småland, Kalmar kommun, Kalmar socken, fastighet Gamla stan 2:4, fornlämning L1958:8622 och L1958:9147
Magnus Stibéus

Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört en arkeologisk förundersökning i Skansparken och vid S:t Eriks bastion i Kalmar. Anledningen var att Kalmar kommun skulle anlägga en rosenträdgård med gångar, planteringar och parkutrustning samt belysningar. Vid undersökningen påträffades fynd från medeltid och 1600-tal. Projektilerna bedöms vara spår från Kalmarkriget år 1611. Det påträffades även lämningar som kan vara rester från 1500- och 1600-talens befästning, samt bebyggelse från 1800-tal.