2022

Kalmar var en av det medeltida Sveriges viktigaste städer. Den var en riktig stad i alla bemärkelser, helt i jämförelse med de tyska hansastäderna. I samband med att VA-ledningar i Gamla stan skall bytas ut har Arkeologerna, Statens historiska museer genomfört stora arkeologiska undersökningar. I denna skrift har vi valt ut föremål och företeelser som kan berätta om den medeltida staden och livet. Det är ett mycket rikt material som sträcker sig från importerade fikon till stenlagda gator och kanonkulor.