Bok

Publikation

Borgare, bröder och bönder

Bok 2013. I denna bok ges en samlad bild av Skänninges äldre historia, med utgångpunkt i det arkeologiska materialet. Rikard Hedvall, Karin Lindeblad och Hanna Menander