Gör som påskharen i Kalmar. Förena nytta med nöje. Passa på och läs lite om utgrävningarna!

Tidskriften Ny arkeologi under gatorna i Gamla stan har funnits i några månader, men nu kan du läsa den online! För att komma till webbversionen klicka här och ladda ner den från sidan.

Flera av de boende i och kring Gamla stan i Kalmar har fått den. Bor du i Kalmar eller är på besök i stan kan du hämta ett exemplar på Länsstyrelsen vid Regeringsgatan, på Kalmar slott eller fråga någon av oss i schakten! Den finns också på våra kontor i Lund och Linköping att hämta om du är i närheten. Nu i vår kommer den bland annat att kunna fås på historiska museet i Stockholm.

Ny arkeologi under gatorna i Gamla stan

Vi är glada att redan nu kunna presentera en skrift om utgrävningarna i Gamla stan i Kalmar. Boken är ett första resultat av de stora arkeologiska undersökningar som gjorts i Kungsgatan och Slottsvägen under 2022 eftersom många VA-ledningar är gamla och ska bytas ut. Du följde kanske utgrävningarna på vår hemsida under förra året? Det är många som dagligen besöker oss och ställer roliga frågor och förundras över hur välbevarat det kan vara. Länsstyrelsen i Kalmar län och Arkeologerna har haft en önskan att dela med sig av resultaten så här långt.

Byggnadslämningarna och kulturlagren utgör sammantaget ett historiskt arkiv som ruvar på enorma informationsmängder och berättelser om tidigare generationers politiska och ekonomiska ambitioner, vardagsliv och livsvillkor. Spåren är många och rika. Vi har i skriften sammanställt lite av det som hittills hittats. Vi är ännu inte klara och mycket av materialet skall bearbetas vidare. Men här presenteras några godbitar av det som ligger dolt under marken. Det är ett fantastiskt material. Fynd, hus, gator och brunnar vittnar om stadens storhetstid och kommer att ge oss mycket ny och värdefull kunskap om livet från början av medeltiden och hela vägen fram till mitten av 1600-talet.

Bokens kapitel och teman har författats av arkeologer men också av osteologer, paleoekologer, runforskare och Kalmar Vatten. Vår förhoppning är att ni liksom vi känner historiens vingslag. Statens historiska museer som Arkeologerna är en del av har en vision som lyder: ”Tillsammans gör vi historia betydelsefullt för fler”, och det är det vi i slutändan har som mål med denna bok.

Nu under våren och sommaren fortsätter utgrävningarna i Västerlånggatan, Söderportsgatan och Klostergatan. Vi presenterar resultaten löpande här och vem vet, kanske kan det bli en ny liten bok framöver om dessa spännande lämningar?