Flera medeltida tomter med stenhus, källare och byggnader av trä, men även brunnar och avfallsdepositioner kommer att undersöka arkeologiskt under 2022.

Det är Kalmar vatten som ska förnya och bygga ut vatten- och avloppsledningar i Gamla stan i Kalmar och därför påverkas lämningar av medeltida bebyggelse och verksamheter. Markingreppen berör även det medeltida gatunätet och delar av den medeltida stadsmuren, samt den eftermedeltida försvarsvallen. Kanske hittar vi spår efter Kalmarkriget 1611?

Läs mer i Medeltida spår i Kalmar