Fler dansande bönder har hittats i Gamla stan i Kalmar. Ett litet silvermynt från Klostergatan påminner oss om en kung som starkt förknippas med Kalmars medeltid.

Den senaste stengodsskärvan med dansande bönder. Foto: Arkeologerna CC BY

Nu i veckan hittade vi en skärva från ett kärl med ett motiv som vi känner igen sen tidigare i Kalmar. I mars 2022 påträffades ett liknande kärl i Kungsgatan, men nu kunde vi se det dansande parets ansikten! Det rör sig om skärvor från krus med handtag tillverkat av brunt saltglaserat stengods.

Precis som med kärlet för ett år sedan är det någon som lyckats slå sönder sitt krus i en källare i slutet av 1500-talet. Kanske halkade man i trappan och tappade kruset, nyss fyllt med svalkande öl eller vin som man förvarat i tunnor. Kruset har haft en figurscen i högrelief med en underliggande textremsa runt livet. Kärlens skarpskurna reliefdekorer kunde återge porträttmedaljonger av samtida furstar, bibliska scener, bladslingor eller friser med dansande bönder efter förlagor av konstnärer.

Skärvan från 2022 visar benen från ett dansande par och undertill kan vi läsa …:ALS:WE…
Med lite detektivarbete var det möjligt att spåra ordens ursprung i versen:

GERET DU MUS DAPER BLASEN
SO DANSSEN DIE BUREN ALS WAR SI RASEN
FRI UF SPRICHT BASTOR
ICH VERDANS DI KAP MIT EN KOR

Som översatt kan tolkas något så här:

Gerhard, du måste blåsa hjärtligt,
så att bönderna dansar ursinnigt.
Rakt på, säger pastorn,
dansar jag bort hatten, amict (axelduken) och körrocken.

Keramik från Flandern

Kannorna har troligen sitt ursprung i Raeren, som ligger i provinsen Liège i nuvarande Belgien nära gränsen mot Tyskland. Området hörde till Flandern på 1500–1600-talet. Keramikern i Raeren utvecklade under andra hälften av 1500-talet för sin tid revolutionerande varianter av stengodskannor. Många av kannorna får friser som kan berätta hela historier, som påminner om vår tids serier, med hjälp av bilder och text. Både religiösa och profana motiv fungerade som underhållning för användaren och Raeren-stengodset blev populärt.

Ett av de mest populära motiven på Raeren-kannorna under 1500-talet är böndernas dans. Detta motiv förekommer också mycket ofta i målningar under den här perioden, till exempel finns sådana scener på den flamländske renässansmålaren Pieter Brueghel den äldres målningar. Det finns mer än 30 varianter av bondedansen på kannor.

Kannorna från Kalmar kan av keramikern fraktats till hansestaden Köln, som var en viktig omlastningsplats för keramik, och därifrån exporterats via Rhen norrut.

Skärva av stengods från 2022 som visat motivet av dansande bönder och en vers undertill. Foto: Arkeologerna CC BY

Erik av Pommern

Ett välbevarat silvermynt påträffades i Klostergatan. Det är en sterling (3 penningar), som är präglat i Lund under perioden 1413–1420 under Erik av Pommerns regering. Åtsidan visar bland annat en krona medan frånsidan har ett kors.

Erik hette från början Bogislav och föddes omkring 1382 i Rügenwalde i nuvarande Polen, som son till hertig Vratislav VII av Pommern och Maria av Mecklenburg. Bogislav adopterades av drottning Margareta efter att hennes son Olof av Danmark och Norge avlidit 1387. Bogislav var systerdotterson till Margareta, så de var redan släkt.

Bogislav kröntes till norsk kung vid våren 1392 och drottning Margareta lät ändra hans slaviska namn Bogislav till det mer skandinaviskt klingande Erik. Erik hyllades som kung i Danmark och Sverige år 1396 och kröntes endast 14 år gammal till kung av Danmark och Sverige i Kalmar den 17 juni 1397. I dagarna 626 år sedan, om vi räknat rätt. Kanske stadens största festlighet (hittills). Erik regerade självständigt fullt ut efter Margaretas död år 1412.

Erik gifte sig 1406 i Lund med Filippa av England, dotter till kung Henrik IV av England. Erik avled 1459 och ligger begravd i Polen. Då hade han sedan länge förlorat tronen i sitt nordiska rike.

Silversterling präglad under Erik av Pommerns regering, en krona syns på åtsidan. Foto: Arkeologerna CC BY
Myntets frånsida/baksida visar bland annat ett kors. Foto: Arkeologerna CC BY