Utgrävningen i Gamla stan fortsätter på Söderportsgatan och Klostergatan. På Söderportsgatan undersöker vi för närvarande lämningar från en gårdsbebyggelse som troligen förstördes i samband med stadsbranden år 1647. Vi tror att vi kan ha ytterligare en källare på gång, samt föremål som gick förlorade i och med brandkatastrofen.
En blomsterbukett av skärvor från trasigt kakel, från 1600-talets första del. Foto: Arkeologerna CC BY

Det är känt att midsommar firats i Norden sedan åtminstone medeltiden. Uppgifter från 1300–1400-talet berättar att det folkliga firandet ibland kunde gå lite vilt till och att kyrkan försökte få bukt med det stökiga firandet och förbjuda midsommarvakor. Förhoppningen var att det snarare skulle bli ett firande av Johannes Döparen och en ren kyrklig högtid. Något som man lyckades sämre med.

Nu tar grävningarna paus några dagar och vi i Gamla stan önskar en trevlig midsommar!

Utgrävningen i Söderportsgatan. Foto: Arkeologerna CC BY
Möjligtvis är det ytterligare en källare som är på gång i bildens vänstra del. Foto: Arkeologerna CC BY
Ornerat kritpipsskaft från omkring 1630–40-talet. Foto: Arkeologerna CC BY
Piphuvud från andra halvan av 1700-talet, påträffat i odlingslager som täckte 1600-talets bebyggelselämningar. Foto: Arkeologerna CC BY
Närmast ett komplett kärl av stengods, som gick sönder i mitten av 1600-talet. Kanske i samband med stadsbranden 1647. Foto: Arkeologerna CC BY