Undersökningen av den stora brunnen i Söderportsgatan i Gamla stan i Kalmar har fortsatt. Det var en stor överraskning att den byggdes om till en källare i början av 1600-talet! Flera fina fynd gjordes i brunnens fyllning.

Brunnen undersöks av Frida, Adrian, Björn och Maja. På utsidan syns rester av kalkstensgolv från en äldre byggnad som förstörts i samband med att brunnen grävdes på 1500-talet.
Brunnen undersöks av Frida, Adrian, Björn och Maja. På utsidan syns rester av kalkstensgolv från en äldre byggnad som förstörts i samband med att brunnen grävdes på 1500-talet. Foto: Arkeologerna CC BY

Brunnen är grävd i slutet av medeltiden, möjligen så sent som i mitten av 1500-talet. Dess storlek kan möjligen avslöja att den använts av flera gårdar eller att den varit allmän, men detta måste vi återkomma till framöver i samband med bearbetningen av materialet.

Brunnen och dess innehåll

Vi tror att brunnen slutade användas i början av 1600-talet. Det är mycket troligt att den övergavs i samband med Kalmarkriget sommaren 1611. Kanske var den fylld med skräp när man började bygga upp staden igen ett par år senare. Nu fyllde man upp brunnen med olika massor och den kan mycket väl ha varit 8–10 meter djup ursprungligen, så det är mycket material som hamnat här.

Här har brunnen fyllts igen och blivit en matkällare. Det vällagda kullerstensgolvet syns ännu inte. Filip och Ola dryftar stratigrafin i förgrunden.
Här har brunnen fyllts igen och blivit en matkällare. Det vällagda kullerstensgolvet syns ännu inte. Filip och Ola dryftar stratigrafin i förgrunden. Foto: Arkeologerna CC BY

Vi gjorde flera spännande fynd i dessa fuktiga jordmassor. Ett litet, ganska oansenligt, stycke rödfärgat ylletyg är kanske det mest spektakulära. Tyget är rödfärgat och av fin kvalitet. Det har sannolikt tillhört en klädedräkt som burits av en av medeltidens kalmarbor! Tyget kan mycket väl ha importerats till Kalmar från någon av textilstäderna i dagens Belgien eller Nederländerna. Kanske har man inhandlat tyget hos någon köpman i Kalmar och låtit sy upp en moderiktig dräkt som man kunna pråla med när man gick på stadens gator!

Skärvor av olika trasiga glaskärl har också påträffats i massorna. Flera av skärvorna kommer från så kallade passglas. Dryckesglasen var höga, och var cylindriska med en sex- eller åttkantig form. Dryckesbägarna kan vara tillverkade i mitten av 1500-talet i dagens Tyskland. De var tunna och gick säkert lätt sönder ifall man var oförsiktig. En och annan svordom hördes säkert när man välte det någon gång åren kring 1600.

Brunnens grävs ut av Maja, Björn, Ola och Adrian.
Brunnens grävs ut av Maja, Björn, Ola och Adrian. Foto: Arkeologerna CC BY
Brunnen grävdes och byggdes i slutet av medeltiden. På platsen fanns redan ett hus med ett fint kalkstensgolv, som man rev.
Brunnen grävdes och byggdes i slutet av medeltiden. På platsen fanns redan ett hus med ett fint kalkstensgolv, som man rev. Foto: Arkeologerna CC BY

En matkällare?

Åren efter Kalmarkriget har man lagt ett kullerstensgolv ovanpå brunnens fyllnadsmassor. Man rev samtidigt delar av den östra väggen så att en ingång skapades. Brunnens övre del fungerade som väggar i den lilla runda källaren som hade en diameter på två meter. Taket har förmodligen varit av trä. Källaren har troligen använts som matkällare på den återuppbyggda gården fram till mitten av 1600-talet då staden flyttades till Kvarnholmen.

Brunnen fylldes troligen igen i samband med Kalmarkriget år 1611. Efter ett tag så lade man ett kullerstensgolv i brunnen och den fick en ny funktion som matkällare fram till mitten av 1600-talet.
Brunnen fylldes troligen igen i samband med Kalmarkriget år 1611. Efter ett tag så lade man ett kullerstensgolv i brunnen och den fick en ny funktion som matkällare fram till mitten av 1600-talet. Foto: Arkeologerna CC BY
En del av toppen på ett lock från en pokal i glas. Det exklusiva kärlet är troligen tillverkat under 1500-talet.
En del av toppen på ett lock från en pokal i glas. Det exklusiva kärlet är troligen tillverkat under 1500-talet. Foto: Arkeologerna CC BY
Botten av ett så kallat passglas, som var ett högt cylindriskt dryckesglas i sex- eller åttkantig form. Glaset kan vara tillverkat i Tyskland i mitten av 1500-talet.
Botten av ett så kallat passglas, som var ett högt cylindriskt dryckesglas i sex- eller åttkantig form. Glaset kan vara tillverkat i Tyskland i mitten av 1500-talet. Foto: Arkeologerna CC BY
Passglasen indelades i så kallade pass genom vågräta linjer i glaset.
Passglasen indelades i så kallade pass genom vågräta linjer i glaset. Foto: Arkeologerna CC BY
En bit rödfärgat ylletyg av fin kvalitet påträffades i brunnen. Tyget kan mycket väl ha importerats från någon av textilstäderna i nuvarande Belgien eller Holland. Kanske har tyget tillhört en dräkt som bars av en kalmarbo under 1400–1500-talet.
En bit rödfärgat ylletyg av fin kvalitet påträffades i brunnen. Tyget kan mycket väl ha importerats från någon av textilstäderna i nuvarande Belgien eller Holland. Kanske har tyget tillhört en dräkt som bars av en kalmarbo under 1400–1500-talet. Foto: Arkeologerna CC BY