2016

Rapport 2016:13. Schaktning för ny markkabel och nya transformatorstationer. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 samt arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Östergötlands län, Östergötland, Motala kommun, Älvestad socken, fastigheterna Hälleberga 1:1, 2:1 och 4:1, Klockrike socken, fastigheterna Brickstad 2:6, 8:11, 3:4, 5:4, 5:3, 4:1 och 6:9, samt fastighet Klockrike-Karstorp 1:1.
Annika Konsmar med bidrag av Marita Sjölin