2016

Rapport 2016:78. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Södermanlands län, Södermanland, Nyköpings kommun, Helgona socken, Stenbro 1:8, Helgona 213, 348, 350, 353, 405 och Helgona 406.

Katarina Appelgren

Under åren 2013 och 2014 utfördes en arkeologisk förundersökning etapp 2 och en särskild undersökning av det Östra berget i Påljungshage, Helgona socken i Södermanland. Den arkeologiska förundersökningen och undersökningen visade att det fanns både en ensamliggande stensättning (Helgona 213) och mindre gravgrupper (Helgona 348 med 405 och 406, Helgona 350 och Helgona 353) på det Östra berget.

Den sammantagna bilden av fornlämningsområdet inom Östra berget visar en komplex fornlämningsbild, som skiljer sig från den på det intilliggande Västra berget. Inom det Östra berget fanns både skålgropslokaler, fossil åkermark, ett grav- och boplatskomplex och gravar längs med västra och södra sidorna av berget. Det Västra berget har mer renodlat använts för begravningar under en begränsad period.