skålgrop

Publikation

Nya fornlämningar

Rapport 2017:162. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Agetomta 2:3 och 2:10

Rapport 2016:80. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Östra berget i Påljungshage

Rapport 2016:78. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Södermanland. Katarina Appelgren