2017

Rapport 2017:162. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Södermanlands län, Södermanland, Trosa kommun, Trosa-Vagnhärad socken,
Fagerhult 2:10
Wivianne Bondesson

Arkeologerna har genomfört en arkeologisk utredning i Vagnhärad. Vid utredningen registrerades två nya objekt; en härd och en såglämning, och båda är lagskyddade fornlämningar. Därtill påträffades ytterligare fornlämningar  skålgropar och gravar, inom eller i anslutning till Trosa-Vagnhärad.