2016

Rapport 2016:80. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Styrstads socken, fastighet Agetomta 2:3 och 2:10, Styrstad 112:1, 113:1–2 samt Styrstad 144.

Annika Helander

Inför planerad bostadsbebyggelse i Lundby, strax utanför Norrköping, utfördes en arkeologisk utredning av Arkeologerna. Inom området fanns registrerade lämningar, både fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Vid utredningen kunde konstateras att Styrstad 144 och Styrstad 113:1 utgör fornlämningar och är belägna inom det område som planeras att bebyggas, medan de två övriga kulturhistoriska lämningarna, Styrstad 112:1 och 113:2, bedöms vara naturligt bildade samt odlingssten.