2016

Rapport 2016:33. Arkeologisk förundersökning och undersökning 2014. Skåne, Eslöv och Kävlinge kommuner, Dagstorp, Lilla Harrie, Stora Harrie, Södervidinge och Örtofta socknar, fornlämningarna Dagstorp 25, 34, 47–49, Lilla Harrie 23, 27, 28, Stora Harrie 1, 55, Södervidinge 24 och Örtofta 51, 53, 54.

Författare: Adam Bolander med bidrag av Ola Magnell, Kennet Stark och Bengt Söderberg