Örtofta

Publikation

Förhistoriska boplatslämningar och historisk bebyggelse

Rapport 2020:121. Arkeologisk utredning, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Fjärrvärmeledning mellan Örtofta och Landskrona

Rapport 2016:33. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Skåne. Adam Bolander m. fl.