Gravar och boplatser från stenålder och senare tid har hittats längs en 12,5 kilometer lång sträcka ett stenkast från Nyköping. Eftersom den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken ska dras genom området utförs nu flera arkeologiska undersökningar. 

För 5 000 år sedan såg Södermanland annorlunda ut och där det nu är land fanns istället ett vidsträckt skärgårdslandskap med kobbar och skär. I Nyköpingstrakten stod havet betydligt högre upp än vad det gör idag. Människorna bodde gärna längs stränderna och hit återkom man säsongsvis för att fiska och jaga säl. Tidigare har man hittat fynd av keramik, ben och redskap nära Nyköping.

Inför bygget av Ostlänken försöker man ta reda på var det finns arkeologiska lämningar ute i markerna. Vid Uttersjön längs med en över en mil lång sträcka är det totalt 55 platser ute i skog- och åkermark som undersöks i en andra etapp (arkeologisk utredning steg 2). I flera områden har arkeologerna hittat fyra boplatser som troligen är ett antal tusen år gamla och dateras till stenålder. Fina fynd av redskap i kvarts, bland annat en liten borr, låg gömda i jorden.

En liten ”borr” av kvarts som användes av stenåldersmänniskorna? Foto: Arkeologerna CC-BY

En mängd olika kvartsavslag tyder på att här låg det en boplats för flera tusen år sedan. Foto: Arkeologerna CC-BY

Det finns även spår av fyra boplatser som troligen härstammar från en yngre period, till exempel brons- eller järnålder, men någon datering har ännu inte gjorts. På en av dessa hittades en fin löpare som man använt till att mala mjöl med. Från samma period har nu gravar på fem platser kunnat konstateras. Dessutom finns rester av kolbottnar, smideslämningar och bebyggelselämningar i området vars ålder vi ska undersöka. Under våren ska ytterligare platser utredas bland annat fem boplatslägen och ett möjligt gravfält.

Läs mer om uppdraget

Arkeologiska spår vid Ostlänken