Här kan du följa vårt arkeologiska arbete inför det nya järnvägsspåret som ska gå mellan Järna och Linköping och är första etappen i ett framtida höghastighetsnät. Ett stort antal platser undersöks inför byggandet, det handlar bland annat om stenåldersboplatser.