De arkeologiska utredningarna inför byggandet av Ostlänken fortsätter. I flera omgångar har vi gjort utredningar i Kolmården och allt eftersom järnvägsplanerna utvecklas tilldelas vi nya platser där vi söker spåren efter förhistoriens människor.

En solig försommardag intill Böksjön.Under de senaste veckorna har vi befunnit oss i närheten av Böksjö norr om Norrköping, direkt väst om E4:an.

Under de senaste veckorna har vi befunnit oss i närheten av Böksjö norr om Norrköping, direkt väst om E4:an. Idag är undersökningsområdet ett vackert och delvis brant skogslandskap. Vi har fokuserat på platser intill en brant bäckravin där sandiga ”hyllor”, likt plattformar, numera ligger högt ovan en bäck som genom åren ätit sig ned i sanden. Dessa hyllor var under stenåldern perfekta strandlägen för att lägga till med sin båt och för att stanna till en stund. Kanske för att tända en eld, äta, sova för natten och tillverka redskap inför kommande fiske och jakt.

En sandig hylla intill bäckravinen undersöks.

Hittade vi några spår från dessa människor då? Ja, det gjorde vi! Redan efter första skoptaget glimmade det till i sökschaktet och en kärna i kvarts upptäcktes. Lite senare fann vi avslag, även de i kvarts, och en stor sten i röd porfyr som använts både som städ och som knacksten när man tillverkat redskap av kvartsen.

Den kombinerade knacksten och städet i röd porfyr samt bearbetad kvarts från en sandig hylla intill bäckravinen

När lämnade då människor spåren på den här platsen? En kvalificerad gissning är för ca 9000 år sedan. En härd vi upptäckte i höstas i samma område och på ungefär samma höjd över havet har nämligen fått den dateringen. De sandiga fälten runt Böksjö var då sannolikt stränder vid havet och trevliga att slå ner sina bopålar på under en kortare eller längre tid.