Nu har årets nummer av Arkeologi i Östergötland kommit från tryckeriet, med de senaste arkeologiska nyheterna från länet. De populärvetenskapliga artiklarna är skrivna av lokala arkeologer, som valt en plats eller ett ämne som särskilt intresserar dem.

I årets nummer kan du bland mycket annat läsa om alltifrån exceptionellt välbevarade stenåldersfynd i Dags mosse, till fynd av ”guldgubbar” i Aska och om hur DNA-analyser används i den arkeologiska forskningen. Du kan också läsa om fyndet av en 2000 år gammal, skickligt snidad kåsa i trä och om en bortglömd offerplats i Svartån vid Hulterstad.

Från länets städer bjuder vi på artiklar om stinkande garverier i Söderköping, en intresseväckande renovering av ett medeltida fönster i Linköpings domkyrka och spår efter tullstugor och tullstaket i Norrköpings hamn.

I Skänninge har nyligen en medeltida avrättningsplats undersökts med intressanta resultat som presenteras här och i Gamla Linköping pågår ett forskningsprojekt, där bland annat fröken Löfgrens gård har dateras med hjälp av dendrokronologi.

Tidskriften ges ut i samarbete mellan Arkeologerna, Östergötlands museum och Stiftelsen Kulturmiljövård. Den kan köpas på nätet: https://shmm.bokorder.se/  eller i butik på Norrköpings stadsmuseum, Löfstad slott, Linköpings Slotts- & Domkyrkomuseum och i Gamla Linköping.

Trevlig läsning!