Förundersökningarna uppe i kolmårdsskogarna är i full gång. Vi ska undersöka dessa platser eftersom Ostlänkens framtida sträckning kommer att passera här. Undersökningen innefattar drygt 30 olika fornlämningar och hittills har vi hunnit undersöka bland annat en överplöjd kolbotten samt spår från redskapstillverkning från stenåldern.

Vi är även i skrivande stund igång med att förundersöka torpet Sveden och en kvartsslagningsplats vid Böksjö. Lämningarna vi undersöker sträcker sig över nästan 10 000 år, alltifrån den äldsta stenåldern fram till 1800-talets mitt. När vi gräver ut de olika lämningarna använder vi oss av olika metoder anpassade till lämningens karaktär. Stenålderslämningarna handgräver vi och sållar för att kunna hitta de allra minsta bitarna av kvarts, bränt ben eller flinta. De senare lämningarna gräver vi ut och dokumenterar lager för lager.

Blogginlägg om de specifika platserna vi undersöker kommer löpande under arbetets gång. Håll utkik!

Ann och Robban är igång och schaktar. Foto: Lotta Stenqvist, Arkeologerna Linköping.

Kvartsavslag i utmärkt kvalité. Foto: Lotta Stenqvist, Arkeologerna Linköping.