Med början i september 2020 undersöker vi drygt 30 olika fornlämningar längs med Ostlänkens framtida sträckning i Kolmården. Fornlämningarna klumpar sig i fem delområden från Åby i väst till Böksjö och Gullvagnen i öst. Tidsspannet är stort, från äldre stenålder till mitten av 1800-talet.

I tusentals år levde människor som jägare, samlare och fiskare, även om förutsättningar, försörjningsstrategier och föreställningar förändrades en del under tiden.

Läs mer i Från jägare och samlare till torpare i Kolmården