Nu är det november och vi är fortfarande ute och förundersöker platser i Kolmården inför ostlänken. Vi har grävt kring skogarna vid Böksjö, Gullvagnen och Norrviken. På några av platserna vi förundersökt fanns många anläggningar och fynd, på andra platser var det lite mer sparsamt.

En av platserna som visade på en stor bredd av fyndmaterial var Norrviken öst om Åby strax norr om Norrköping. Direkt söder om E4:an fanns vårt undersökningsområde som utgjordes av en flack yta inne i vad som i dagsläget var en liten skog. Öst om området fanns en meandrande bäck och raviner. Redan efter första skopdraget med grävmaskinen hittades slagen kvarts.

Slagen kvarts som hittades i Norrviken. Foto: Lotta Stenqvist, Arkeologerna.

Men allt eftersom fler och fler schakt drogs framkom flera härdar, dekorerad keramik, många kvartsavslag, knacksten, flinta och även en yxa i bergart!

Projektledaren Ann Westermark mäter in fynd i Norrviken. I bakgrunden syns E4:an. Foto: Lotta Stenqvist, Arkeologerna.
Ann visar upp den dekorerade skärvan av keramik hon precis hittat intill en härd. Foto: Lotta Stenqvist, Arkeologerna.

Med andra ord har människorna som levde på stenåldern trivts här uppe i Norrviken, som på så många andra platser i Kolmården.

En yxa i bergart och en knacksten som hittades nära varandra. Foto Lotta Stenqvist, Arkeologerna.