Kolmården

Blogginlägg 2020.11.19

En stenyxa, knacksten och dekorerad keramik från stenåldern

Det är november och vi är fortfarande ute och förundersöker platser i Kolmården. Bland fynden finns bland annat en yxa och fin dekorerad keramik.

Publikation

Ostlänken Delsträckan kolmårdsbranten till länsgränsen

Rapport 2015:2. Arkeologisk utredning, Östergötland. Pia Nilsson m. fl.

Blogginlägg 2016.08.25

Fler små fynd

Det är ingen överdrift att säga att det runt hela sjön Gullvagnen finns spår från såväl äldre som yngre stenålder....

Blogginlägg 2016.08.23

Nyfynd – boplatsläge 75 möh

Vi fortsätter nu utredningarna inför Ostlänken. För tillfället befinner vi oss åter igen vid sjön Gullvagnen.

Blogginlägg 2016.04.26

Fler fina fynd

Från vänster: två avslag i kvarts och ett i grönsten. Fynd från två av de schakt som vi grävt idag...

Blogginlägg 2016.04.22

Grotta #2

Högt i bakkant på det sista objektet vi undersöker vid Karlsmossen, Objekt XLVII, finns två blocköverhäng. Vid roten av en...

Blogginlägg 2016.04.22

”Träff!”

Tre fynd av kvarts – avslag – gjordes i samband med utredningen vid Böksjötorp igår.

Blogginlägg 2016.04.21

Grottor…

Spricklandskapet vid Karlsmossen, där vi befinner oss för tillfället, är minst sagt dramatiskt.

Blogginlägg 2016.04.15

Våren är här…

Den här veckan har vi återupptagit sökandet efter stenåldersboplatser i Kolmården. Hittills har sökschakten dragits kring Böksjötorp. I nästa vecka...

Blogginlägg 2015.11.27

Tar en paus nu…

Fältsäsongen 2015 på Kolmården närmar sig sitt slut. Antalet timmar då det inte är för mörkt att arbeta minskar hastigt....

Blogginlägg 2015.11.06

Kvarts, flinta och en härd!

Torsdag och fredag har vi ägnat oss åt att gräva i kanten av ett grustag strax öster om Villa Skoga....

Blogginlägg 2015.11.04

Sökandet i Kolmårdsskogarna fortsätter

Sökandet efter stenålderslämningar i Kolmårdsskogarna fortsätter. Men hur vet vi var vi ska leta? I ett tidigare skede av arbetet...